Ekoškola

Dovolujeme si vám s radostí oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o opětovném udělení titulu Ekoškola naší FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK Praha – detašované pracoviště FZŠ a MŠ Záhorského, takže jsme i nadále součástí mezinárodního programu Ekoškola.

Co je ekoškola:

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jedná se o projekt zaměřený na spolupráci dětí, učitelů, rodičů, ale i provozních zaměstnanců. Cílem je pokusit se snížit ekologický dopad činnosti školky a ovlivnit jednání zúčastněných. Program vede k  samostatnosti, zodpovědnosti a ke kritickému myšlení. V průběhu roku je předškolní výchova prokládána environmentální výchovou, která probíhá nejenom ve třídě, ale především venku. Učí děti užít si přírodu, nebát se jí, vnímat její krásu a hlavně pochopit, že je třeba ji chránit a zodpovědně se o ni starat.

Naše aktivity:

 • upravili jsme ŠVP se zaměřením na ekologii
 • jsme zapojeni v mezinárodním programu Ekoškola pro MŠ
 • využíváme přírodniny ve výukovém procesu (počítání s kaštánky, skládání geometrických tvarů pomocí klacíků, výtvarná a rukodělná činnost apod.)
 • třídíme odpad
 • sbírali jsme papír
 • podporujeme kladný vztah dětí k přírodě a její ochraně
 • pořádáme zahradní brigády
 • pečujeme o záhonek (bylinky, zelenina, květiny)
 • pečujeme o květinové truhlíky
 • pečujeme o zahradu (zalévání, hrabání, zametání…)
 • pečujeme o pokojové rostliny ve třídách
 • chodíme do přírody a do minizoo Chuchle (sbíráme pro zvířátka kaštany, žaludy, nosíme jim nasušené pečivo)
 • pečujeme o živého tvora (šneci, želva)
 • pořádáme „Ukládání a probouzení broučků“
 • vystavujeme výtvory z přírodnin
 • malujeme obrázky s přírodní tématikou
 • zakoupili jsme zahradní nářadí
 • zapojili jsme se do programu Recyklohraní
 • děláme pokusy s vodou, rostlinami
 • připravujeme pokrmy z ovoce, zeleniny a bylinek, vařili jsme Sedmikráskový sirup a čaj
 • čteme a děláme další aktivity spojené s přírodou v rámci řízené činnosti (např. význam vody, život včel apod.)
 • slavíme Den stromů a Den země
 • pořídili jsme kompostér
 • děláme pokusy „ Co se děje v zemi s odpadky?“ (zahrabání papíru, plastu, tkaniny, skla …)
 • absolvujeme rozmanité ekologické výukové programy a výstavy
 • zakoupili hmyzí domeček
 • vytvořili jsme „Ptačí strom“ (strom s různými druhy ptáků vyřezaných ze dřeva)
 • zakoupili zahradní domek ze sponzorského daru
 • postavili domeček a tunel z vrbového proutí z utržených peněz za sběr papíru
 • založili truhlíkové záhonky na zeleninu
 • zřídili „Chodníček pro bosé nožky“
 • zakoupili interaktivní venkovní panel
 • zřídili „Doskočiště“
 • zařídili a vybavili ekoučebnu
 • vytvořili obrázky z přírodnin
 • spolupracovali při výrobě zahradních dekorací z víček
 • vybudovali jsme skalku u boční branky
 • zasadili rostliny lákající motýly
 • založili jsme přírodní bludiště
 • zřídili tři herní prvky do svahu
 • získali jsme dotace od organizace Záhony do škol (za finanční spoluúčasti FZŠ a MŠ V Remízku) na zakoupení vybavení na zahradu, zřízení dalšího záhonku, workshopy pro děti včetně pracovních listů a semináře pro pedagogy
 • založili minikuchařku od našich rodičů
 • snížili jsme plýtvání svačinkami, šetříme vodou
 • založili jsme ekodeník

Na všech aktivitách se podílí děti, rodiče a zaměstnanci FZŠ a MŠ Záhorského. Další nápady a pomoc vítáme!

Zprávu z auditu, získané ocenění a kritéria, která se nám podařilo naplnit více než úspěšně, si můžete prohlédnout v jednotlivých odkazech.

 18.2.2019_Zprava_z_auditu_MS_a_ZS_Zahorskeho,_Praha

18.2.2019_Kriteria_MS_a_ZS_Zahorskeho,_Praha

Ocenění_Ekotýmu_MS_a_ZS_Zahorskeho,_Praha