Spolupráce s Meta o.p.s.

Naše mateřská škola se stala partnerem společnosti META v oblasti začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem nebo dětí vícejazyčných v MŠ. META o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která od roku 2006 podporuje vícejazyčné děti a mládež v rovném přístupu ve vzdělávání.