Mateřská škola

Vznik MŠ

Naše pracoviště je v provozu od roku 2013. Podařilo se nám zdárně nastavit směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Zpětnou vazbu nám poskytují spokojené děti a kladné ohlasy rodičů v pravidelných dotaznících. Spojení se základní školou a spolupráce se sesterskou mateřskou školkou nabízejí velké možnosti spolupráce a širší nabídky pro děti.

Jsme dynamicky se rozvíjející vyvážený kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců. Snažíme se dále vzdělávat a hledat nové trendy. Naši pedagogové jsou zapojeni do projektu Kolegiální podpory (H-mat) a v projektu Společenství praxe (PedF UK) se podíleli na vzniku metodiky pro předškolní vzdělávání. Oba tyto projekty se zaměřují na matematickou pregramotnost. Jako nejdůležitější se nám jeví dobrá komunikace s rodiči, spokojenost dětí ve školce a kvalitní příprava na vstup do školy. Podporujeme u dětí kladný vztah k přírodě, a proto jsme součástí Mezinárodního programu Ekoškolka.

Třídy

Máme tři oddělení, třídu Broučků: děti 3-4 leté, třídu Včelek: děti 4-5 leté a třídu Motýlků: děti 5-6 leté. Počet dětí je maximálně 28, většinou je tento maximální stav ponížen  díky inkluzi. Třídy jsou věkově rozdělené. Je tím umožněno cílenější, výchovně vzdělávací působení. Děti všech věkových kategorií společně pobývají v ranní třídě, při dopoledním pobytu na školní zahradě, odpoledne v konečné třídě a mají také mnoho společných akcí, což jim dává příležitost k sociálnímu a kooperativnímu učení.

V budově se nacházejí dvě přípravné třídy, které jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky.  Je zde také školní družina.

Naše prostory

Třídy jsou vybaveny moderním designem, hračkami a didaktickými pomůckami. K dispozici je navíc interaktivní tabule, magic box a tablety s nejnovějšími výukovými programy. Na zahradě je vybudovaná poznávací terasa, spousta herních prvků, chodníček pro bosé nohy, zvířátkové dokočiště, pískoviště, lavičky, fotbalové hřiště, zeleninové a květinové záhonky, skalka, keříkové bludiště, domeček z vrbového proutí, mlhoviště a pítko. Využíváme také prostory základní školy (tělocvična, sportovní areál, divadlo, kuchyňka, venkovní atrium, zahrada).