Přípravné třídy

Přípravné třídy jsou určeny pro děti, které potřebují připravit na bezproblémový vstup do 1. třídy a předejít tak případným neúspěšným začátkům. Nespornou výhodou je maximální počet do 15 žáků, vedení speciálním pedagogem logopedem a organizací výuky. Jsou určeny především pro děti s odkladem školní docházky. Podrobné informace o přijímaní dětí zde

O přípravných třídách

Již šestým rokem sdílíme nově zrekonstruovanou budovu, zařízenou moderním interiérem a zahradou plně vybavenou herními prvky a percepční terasou, spolu se třemi třídami mateřské školy. Výhodou je úzká spolupráce se školkou a účast na některých jejích aktivitách. Podporujeme u dětí kladný vztah k přírodě, a proto jsme součástí Mezinárodního programu Ekoškolka. Naši pedagogové jsou zapojeni do projektu Kolegiální podpory (H-mat) a Společenství praxe (PedF UK). Tyto projekty se zaměřují na matematickou pregramotnost. Samozřejmostí je využívání nabídky kroužků i prostor základní školy – školní družina, jídelna,  tělocvična, divadlo, kuchyňka apod.

Třídy

Třídy jsou zřízeny dvě, jsou rozděleny na herní část a výukovou. Ve výukové části jsou lavice, tabule a didaktické pomůcky. Herní plocha je vybavena kobercem a hračkami. Přípravná třída A je vybavena interaktivní tabulí. Jelikož je menších rozměrů, maximální počet žáků je zde 12. Přípravná třída B je vybavena pianem a televizí s DVD, maximální kapacita je 15 žáků. Obě třídy mají možnost využívat veškerou dostupnou techniku.