Moderní přístup k výchově a vzdělávání dětí

  • prožitkové, situační a kolektivní učení – děti mají možnost poznávat svět pomocí přímé reálie, zařazujeme do výuky vlastní projekty
  • pravidelně využíváme interaktivní tabuli, která nám slouží k rozvoji všech oblastí a k dalším vzdělávacím účelům – PC programy Barevné kamínky a Chytré dítě
  • využíváme metody matematiky profesora Hejného k rozvoji předmatematických dovedností
  • spolupracujeme se ZŠ – návštěvy základní školy, návštěvy učitelů z prvního stupně, vzájemná provázanost předškolního a základního vzdělávání
  • při práci s dětmi používáme množství výukových pomůcek a pracovních listů – výukové materiály RAABE, čerpáme z časopisů INFORMATORIUM 3-8, využíváme tabulky LOGICO pro rozvoj poznávacích funkcí a v neposlední řadě využíváme také internetové stránky, např. www.predskolaci.cz, www.detskestranky.czwww.rvp.cz, atp.
  • připravujeme děti na vstup do základní školy – spolupracujeme se školním psychologem a speciálními pedagogy, před zápisem do prvních tříd probíhá v MŠ depistáž školní zralosti
  • dovzděláváme se nad rámec našich povinností

viz. fotogalerie: malí inženýři, hráškování, atd.