Rubrika: Akce PT

Návštěva knihovny

Obě paní učitelky vzaly v pátek 10.11.2023 děti z obou přípravných tříd do místní Městské knihovny. Děti tak dostaly možnost si ji prohlédnout pod vedením paní knihovnice a získat mnoho nových informací, jak si půjčovat knihy pro děti. Dostaly také … více

Svatý Martin

Na svatého Martina kouřívá se z komína! A v naší škole se, jako každý rok, scházíme s dětmi a rodiči, abychom se, osvětleni lampiony i nejrůznějšími světýlky vlastní výroby, vydali na pouť setmělými ulicemi a někteří znovu jiní poprvé se …

Podzim na zahradě

Stromy shazují listí a to je dobrá příležitost pro malé zahradníky, aby se chopili hrabiček a zkusili si co obnáší úklid podzimní nadílky… foto Podzim na zahradě  read more

Halloweenské dopoledne

Konalo se v přípravné třídě A a kromě diskotéky v kostýmech, mlsání čokolády, výroby papírových dýní a představování masek a převleků formou modní přehlídky se děti dozvěděly i o původu tohoto svátku. Také jim byl vysvětlen rozdíl mezi tímto anglosaským … více

Návštěva dravců v naší škole

Děti na vlastní oči viděly úžasný pořad o denních dravcích a nočních lovcích oblohy. Viděly létat káně, sokola, orla, sovu pálenou a výra velkého. Krom ukázek letu se děti dozvěděly něco o jejich způsobu života a o anatomii jejich těl. … více

Výstava výrobků z přírodnin

Děti z obou přípravných tříd se jako každoročně zapojily do realizace výstavy výrobků z přírodnin. Děti vyráběly se svými rodiči formou domácího úkolu přes podzimní prázdniny. Přírodní materiál pro výrobky je nyní všude kolem nás, a tak se můžeme všichni … více

Podzimní sklizeň v PT

Obě přípravné třídy si na začátku školního roku vytyčily cíl : seznamovat se se zahrádkařením. Každá třída má k tomuto účelu svůj malý záhonek. V neobvykle teplých, zářijových dnech si děti zkusily zasít semínka ředkviček. Po té je každý den …

Výlet do mini ZOO

Děti z obou přípravných tříd za krásného slunečného počasí navštívily ZOO koutek v Chuchelském háji. Byly se na lesní zvířátka podívat v rámci týdenního tématu: Zvířátka na podzim kolem nás. Na cestě zpátky do školy si děti stačily ještě pohrát … více…

Loučení s létem

Konec září připadl v naší škole tradičnímu Loučení s létem. Sešli jsme se na školní zahradě v pozdním odpoledni. Děti plnily nejrůznější úkoly vycházející z ekoprogramu naší školy. Zkoušely třídit odpad do hladových popelnic, přesazovaly květiny, krmily zvířátka a čistily … více zde

Projektový den: Práce se dřevem

V pátek 4. 11. navštívily děti z obou přípravných tříd interaktivní učební pořad o dřevě. Pan ředitel naší základní školy a pan truhlář pracující pro školu společně vytvořili didaktický blok, který děti seznamuje s úlohou dřeva v našich životech. Děti … více zde…