Kroužky

Kroužky za úhradu
 • Otevření kroužku závisí na počtu přihlášených dětí
 • Začínáme vždy v měsíci říjnu.
 • Děti z MŠ vyzvedává a zase předává vždy u daného pedagoga MŠ nebo rodiče lektor.
 • Děti z PT vyzvedává a zase předává u vychovatelky ŠD nebo rodiče lektor
  Název kroužku Den Čas Místo konání Lektor
  Logopedie úterý 12:45 – 15:45 budova Záhorského,
  pracovna logopedie
  Mgr. Růžena Kufrová
  Výuka českého jazyka pro cizince

   

  pondělí 12:45 – 13:45 budova Záhorského,
  pracovna logopedie 
  Mgr. Růžena Kufrová

   

  čtvrtek 12:45 – 16:45
  Logika středa 13:00 – 13:45 budova Záhorského, PT A Zuzana Rauchová DiS.
  Pěvecký kroužek úterý 16:15 – 17:00 budova Záhorského, Broučci Miloslava Veverková
  Keramika čtvrtek 15:15 – 16:00 budova Záhorského, ateliér  Adéla Hobzová