Kroužky

Kroužky za úhradu
  • Otevření kroužku závisí na počtu přihlášených dětí
  • Začínáme vždy v měsíci říjnu, zápis bude probíhat od poloviny září – informace naleznete v aktualitách
  • Děti z MŠ vyzvedává a zase předává vždy u daného pedagoga MŠ nebo rodiče lektor.
  • Děti z PT vyzvedává a zase předává u vychovatelky ŠD nebo rodiče lektor
Název kroužku Den Čas Místo konání Lektor
Logopedie čtvrtek   budova Záhorského,
pracovna logopedie
Mgr. Růžena Kufrová
Výuka českého jazyka pro cizince úterý

středa

  budova Záhorského,
pracovna logopedie 
Martina Steinitzová
Bystroušek čtvrtek 13 -13:45 budova Záhorského, třída PT A Zuzana Rauchová DiS.
Pěvecký kroužek středa 16 – 16:45 budova Záhorského, Včelky Miloslava Veverková