Kroužky

Kroužky za úhradu
 • Otevření kroužku závisí na počtu přihlášených dětí
 • Začínáme vždy v měsíci říjnu, zápis bude probíhat od poloviny září – informace naleznete v aktualitách
 • Děti z MŠ vyzvedává a zase předává vždy u daného pedagoga MŠ nebo rodiče lektor.
 • Děti z PT vyzvedává a zase předává u vychovatelky ŠD nebo rodiče lektor
  Název kroužku Den Čas Místo konání Lektor
  Logopedie čtvrtek 12:15 – 16:30 budova Záhorského,
  pracovna logopedie
  Mgr. Růžena Kufrová
  Výuka českého jazyka pro cizince úterý 

  čtvrtek 

  10:00 – 10:30 budova Záhorského,
  pracovna logopedie 
  Martina Steinitzová
  Logika a deskové hry pondělí 16:00 budova Záhorského, třída Včelky Zuzana Rauchová DiS.
  Pěvecký kroužek úterý 16:00 budova Záhorského Miloslava Veverková