Kroužky

Kroužky za úhradu
  • Otevření kroužku závisí na počtu přihlášených dětí.
  • Začínáme vždy v měsíci říjnu.
  • Děti z MŠ vyzvedává a zase předává vždy u daného pedagoga MŠ nebo rodiče lektor.
  • Děti z PT vyzvedává a zase předává u vychovatelky ŠD nebo rodiče lektor.
Název kroužku Den Čas Místo konání Lektor
Logopedie úterý
středa
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
budova Záhorského,
pracovna logopedie
Mgr. Růžena Kufrová
Logika pondělí 13:00 – 13:45 budova Záhorského, PT A
Zuzana Rauchová DiS.
  středa
13:00 – 13:45
budova Záhorského, PT A Zuzana Rauchová DiS.
Pěvecký kroužek pondělí 16:15 – 17:00 budova Záhorského, Broučci Miloslava Veverková
Tanečky
středa
16:00 – 16:45
budova Záhorského, Broučci
Karolína Ciplová
Keramika
čtvrtek
 14:15 – 15:00

15:15 – 16:00

budova Záhorského, ateliér
 Adéla Hobzová