Kroužky

Kroužky za úhradu
 • Otevření kroužku závisí na počtu přihlášených dětí
 • Začínáme vždy v měsíci říjnu, zápis bude probíhat od poloviny září – informace naleznete v aktualitách
 • Děti z MŠ vyzvedává a zase předává vždy u daného pedagoga MŠ nebo rodiče lektor.
 • Děti z PT vyzvedává a zase předává u vychovatelky ŠD nebo rodiče lektor
  Název kroužku Den Čas Místo konání Lektor
  Logopedie     budova Záhorského,
  pracovna logopedie
  Mgr. Růžena Kufrová
  Výuka českého jazyka pro cizince

   

      budova Záhorského,
  pracovna logopedie 
  Mgr. Růžena Kufrová

   

     
  Logika     budova Záhorského, PT A Zuzana Rauchová DiS.
  Pěvecký kroužek středa 16:15 – 17:00 budova Záhorského, Broučci Miloslava Veverková
  Keramika     budova Záhorského, ateliér  Adéla Hobzová
  Taneční kroužek