Kroužky

Kroužky za úhradu
  • Otevření kroužku závisí na počtu přihlášených dětí
  • Začínáme vždy v měsíci říjnu, zápis bude probíhat od poloviny září – informace naleznete v aktualitách
  • Děti z MŠ vyzvedává a zase předává vždy u daného pedagoga MŠ nebo rodiče lektor.
  • Děti z PT vyzvedává a zase předává u vychovatelky ŠD nebo rodiče lektor
Název kroužku Den Čas Místo konání Lektor
Logopedie čtvrtek 12:15 – 16:30 budova Záhorského,
pracovna logopedie
Mgr. Růžena Kufrová
Výuka českého jazyka pro cizince úterý 

čtvrtek 

10:00 – 10:30 budova Záhorského,
pracovna logopedie 
Martina Steinitzová
Logika a deskové hry pondělí 16:00 budova Záhorského, třída Včelky Zuzana Rauchová DiS.
Pěvecký kroužek úterý 16:00 budova Záhorského Miloslava Veverková