Rozvoj tělesné zdatnosti, prevence dětské obezity

  • plavecký výcvik v rámci vyučování – za úhradu
  • zapojení do programu Se Sokolem do života
  • využívání tělocvičen k rozvoji pohybu dětí
  • dopolední výlety do Prokopského údolí a Chuchelského háje
  • sportovní dopoledne
  • péče o dětský chrup – ve spolupráci se detální hygienou
  • medvídková nemocnice – ve spolupráci se studenty lékařské fakulty
  • zdravé stravování – projekt „Zdravá pětka“