Rozvoj tělesné zdatnosti, prevence dětské obezity

  • plavecký výcvik v rámci vyučování – za úhradu
  • využívání tělocvičen k rozvoji pohybu dětí
  • výlety do Prokopského údolí a Chuchelského háje