Školné

  • Vzdělávání v posledním ročníku MŠ je zdarma
  • Ostatní děti (2 až 6 let a odklad školní docházky) platí školné  750 Kč/měsíc
  • Specifický symbol – 7777