Stravné MŠ

Ceny obědů
  • MŠ celý den do 6 let 46 Kč
  • MŠ celý den nad 6 let 48 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, bod 1 až 4. Kategorie je určena podle data narození strávníka.

Platby stravného
  • číslo účtu pro úhradu stravného: 27-3488670297/0100
  • specifický symbol – 919
  • variabilní symbol (přidělen ŠJ, zůstává stejný po celou dobu docházky do MŠ)
  • částka – o aktuální budete informováni lístečkem vždy na počátku měsíce
Způsob platby stravného
  • inkasem z účtu
  • hotově nejpozději do 15. dne následujícího měsíce v úředních hodinách
  • složenkou, kterou je třeba uhradit vždy neprodleně po jejím obdržení

Podrobné informace ke stravování zde.