Rubrika: Bannery

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který nám poslouží k získání pohledu na naši FZŠ a MŠ ze strany rodičovské veřejnosti a může být vodítkem ke zkvalitnění naší práce. Broučci zde Včelky zde Motýlci zde PT A zde PT … vyplnit

Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Rozhodnutí o odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout každý den od 8.00 do 10.00 (kromě středy 22. 5. 2024) v budově FZŠ a MŠ Záhorského 887/2 v přípravné třídě B u zástupce ředitele Mgr. R. Kufrové. Vyzvednutí v jiném … více…

Spolupráce s Meta o.p.s.

Naše mateřská škola se stala partnerem společnosti META v oblasti začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem nebo dětí vícejazyčných v MŠ. META o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která od roku 2006 podporuje vícejazyčné děti a mládež v rovném přístupu ve … více

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se … více…

Ekoškola

Dovolujeme si vám s radostí oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o opětovném udělení titulu Ekoškola naší FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK Praha – detašované pracoviště FZŠ a MŠ Záhorského, takže jsme … více zde…