Rubrika: Bannery

Vánoční jarmark

Počátek adventu je v naší mateřské škole neodmyslitelně spojený s jarmarkem, který organizujeme ve spolupráci s naší Unií rodičů. I letos se děti, rodiče a paní učitelky pustili do výroby dárků a pečení cukroví, abychom si i v tak složité … více zde…

Mikuláš v MŠ

Celý první adventní týden jsme netrpělivě očekávali příchod Mikuláše. Copak o to, kdyby měl přijít jen on, to by byla legrace, ale děti dobře věděly, že s Mikulášem chodívá také čert a z toho měly docela obavu. více zde…

Ekoškola

Dovolujeme si vám s radostí oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o opětovném udělení titulu Ekoškola naší FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK Praha – detašované pracoviště FZŠ a MŠ Záhorského, takže jsme … více zde…

Mateřská škola

Vznik MŠ Naše pracoviště je v provozu od roku 2013. Podařilo se nám zdárně nastavit směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Zpětnou vazbu nám poskytují spokojené děti a kladné ohlasy rodičů v pravidelných dotaznících. Spojení se základní školou a spolupráce … Více