Rubrika: Bannery

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se … více…

Ekoškola

Dovolujeme si vám s radostí oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o opětovném udělení titulu Ekoškola naší FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK Praha – detašované pracoviště FZŠ a MŠ Záhorského, takže jsme … více zde…

Mateřská škola

Vznik MŠ Naše pracoviště je v provozu od roku 2013. Podařilo se nám zdárně nastavit směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Zpětnou vazbu nám poskytují spokojené děti a kladné ohlasy rodičů v pravidelných dotaznících. Spojení se základní školou a spolupráce … Více