O MŠ a ZŠ Záhorského

Naše odloučené pracoviště Záhorského 887 přezdívané „školička“ se nachází asi 300 metrů od hlavní budovy FZŠ V Remízku. Během letních měsíců roku 2013 se uskutečnila částečná rekonstrukce budovy. V současné době se zde nacházejí tři oddělení MŠ, která jsou určena především pro děti od tří do šesti let a dvě přípravné třídy. Děti v MŠ jsou ve třídách rozděleny podle věku. Tím nám vzniklo ideální prostředí pro předškoláky, kteří zde mají pěkné zázemí pro přípravu na vstup do první třídy. V budově ještě sídlí soukromá školka Kulíšek, která se věnuje nejmenším dětem. Součástí areálu je také zahrada vybavená herními prvky a bezpečnou percepční terasou.

Pro děti z mateřské školy se jídlo dováží z hlavní budovy. Přípravné třídy se stravují v hlavní budově. Provoz ŠD je zajištěn pro přípravné třídy na školičce.

MŠ i přípravné třídy mají možnost využívat prostory v hlavní budově, takže úroveň nabídky je opravdu vysoká.

Více o naší MŠ zde

Budova a zahrada foto

Třídy: Broučci, Včelky, Motýlci, PT

Virtuální prohlídka školky