Mateřská škola

Vznik MŠ

Naše pracoviště je v provozu šestým rokem, podařilo se nám zdárně nastavit směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Zpětnou vazbu nám poskytují spokojené děti a kladné ohlasy rodičů v pravidelných dotaznících. Spojení se základní školou a spolupráce se sesterskou mateřskou školkou nabízejí velké možnosti spolupráce a širší nabídky pro děti.

Jsme dynamicky se rozvíjející vyvážený kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců. Snažíme se dále vzdělávat a hledat nové trendy. Naši pedagogové jsou zapojeni do projektu Kolegiální podpory (H-mat) a Společenství praxe (PedF UK). Tyto projekty se zaměřují na matematickou pregramotnost. Jako nejdůležitější se nám jeví dobrá komunikace s rodiči, spokojenost dětí ve školce a kvalitní příprava na vstup do školy. Podporujeme u dětí kladný vztah k přírodě, a proto jsme součástí Mezinárodního programu Ekoškolka.

Třídy

Máme tři oddělení, třídu Broučků: děti 3-4 leté, třídu Včelek: děti 4-5 leté a třídu Motýlků: děti 5-6 leté. Počet dětí je maximálně 28. Třídy jsou věkově rozdělené. Je tím umožněno cílenější, výchovně vzdělávací působení. Děti společně pobývají v ranní třídě, při dopoledním pobytu na školní zahradě a odpoledne v konečné třídě. Děti mají také mnoho společných akcí.

V budově se nacházejí dvě přípravné třídy, které jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky.  Je zde také školní družina.

Naše prostory

Třídy jsou vybaveny moderním designem, hračkami a didaktickými pomůckami. K dispozici je také interaktivní tabule. Na zahradě je nově vybudovaná poznávací terasa, spousta herních prvků, chodníček pro bosé nohy, zvířátkové dokočiště, pískoviště, lavičky, fotbalová branka, zeleninové a květinové záhonky, mlhoviště a pítko. Využíváme také prostory základní školy (tělocvična, sportovní areál, divadlo, kuchyňka, venkovní atrium, zahrada).