Mateřská škola

Vznik MŠ

Naše pracoviště je v provozu od roku 2013. Podařilo se nám zdárně nastavit směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Zpětnou vazbu nám poskytují spokojené děti a kladné ohlasy rodičů v pravidelných dotaznících. Spojení se základní školou a spolupráce se sesterskou mateřskou školkou nabízejí velké možnosti spolupráce a širší nabídky pro děti.

Jsme dynamicky se rozvíjející vyvážený kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců. Snažíme se dále vzdělávat a hledat nové trendy. Naši pedagogové byli zapojeni například do projektu Kolegiální podpory (H-mat) a v projektu Společenství praxe (PedF UK), podíleli se na vzniku metodiky pro předškolní vzdělávání. Oba tyto projekty se zaměřují na matematickou pregramotnost. Jako nejdůležitější se nám jeví dobrá komunikace s rodiči, spokojenost dětí ve školce a kvalitní příprava na vstup do školy. Podporujeme u dětí kladný vztah k přírodě, a proto jsme součástí Mezinárodního programu Ekoškolka.

Třídy

Máme tři oddělení, třídu Broučků: děti 3-4 leté, třídu Včelek: děti 4-5 leté a třídu Motýlků: děti 5-6 leté. Počet dětí je maximálně 28, většinou je tento maximální stav ponížen  díky inkluzi. Pokud je to možné, třídy jsou věkově rozdělené. Je tím umožněno cílenější, výchovně vzdělávací působení. Děti všech věkových kategorií společně pobývají v ranní třídě, při dopoledním pobytu na školní zahradě, odpoledne v konečné třídě a mají také mnoho společných akcí, což jim dává příležitost k sociálnímu a kooperativnímu učení.

V budově se nacházejí dvě přípravné třídy, které jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky.  Je zde také školní družina.

Naše prostory

Třídy jsou vybaveny moderním designem, hračkami a didaktickými pomůckami. K dispozici je navíc interaktivní tabule, magic box, bee-bot a tablety s nejnovějšími výukovými programy. Na zahradě je vybudovaná poznávací terasa, spousta herních prvků, chodníček pro bosé nohy, zvířátkové dokočiště, pískoviště, lavičky, fotbalové hřiště, zeleninové a květinové záhonky, skalka, keříkové bludiště, domeček z vrbového proutí, mlhoviště a pítko. Využíváme také prostory základní školy (tělocvična, sportovní areál, divadlo, kuchyňka, venkovní atrium, zahrada).