Přijímání dětí do PT

Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  Nespornou výhodou je maximální počet do 15 žáků a organizace výchovně vzdělávací činnosti, která připravuje děti na školní režim.

Přijímání žáků do přípravných tříd

Do přípravných tříd jsou přijímány děti na základě žádosti do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení a v případě dětí s odkladem školní docházky také doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost se podává v zápisových dnech do základní školy, které budou probíhat v dubnu.

Kritéria přijímání jsou pro děti:

  • s doporučením odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu naší školy
  • s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu naší školy
  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části 

Vyrozumění o zařazení dítěte do přípravné třídy bude poskytnuto nejpozději do 1 měsíce od dodání příslušných potvrzení.