Přijímání dětí do PT

Přípravné třídy jsou určeny dětem, které potřebují připravit na bezproblémový vstup do 1. třídy a předejít tak případným neúspěšným začátkům. Nespornou výhodou je maximální počet do 15 žáků, vedení speciálním pedagogem logopedem a organizací výuky.

Přijímání žáků do přípravných tříd

Do přípravných tříd jsou přijímány děti na základě žádosti do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost se podává v zápisových dnech do základní školy, které budou probíhat v dubnu.

Kritéria přijímání jsou pro děti:

  • s doporučením odkladu školní docházky
  • s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu naší školy
  • které absolvovaly jednu z našich mateřských školek
  • které mají sourozence v naší škole
  • s trvalým bydlištěm ve druhé spádové oblasti sídliště Barrandov
  • s trvalým bydlištěm Prahy 5
  • s trvalým bydlištěm z  jiných pražských a mimopražských obvodů

Vyrozumění o zařazení dítěte do přípravné třídy bude poskytnuto nejpozději do 1 měsíce od dodání příslušných potvrzení.