Škola v přírodě MŠ

Každoročně pořádáme pro děti ozdravně rekreační pobyt. V posledních letech opakovaně realizujeme pobyt ve stálé škole v přírodě v Česticích v předhůří Šumavy.

Škola v přírodě má každý rok určité téma, hlavní záměr projektu je však pokaždé totožný: uskutečnit pobyt v přírodě tak, aby si děti nestýskaly, něco nového poznaly, posílily svoji samostatnost a užily si maximum pobytu na čerstvém vzduchu.

dílčí cíle:

  • získání relativní citové samostatnosti, sebevědomí
  • aby děti přijímaly odloučení od rodičů, když ne pozitivně, tak alespoň statečně
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, otužilosti
  • v přírodním prostředí přirozenou formou posílit prostorovou orientaci
  • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, radosti z objevování
  • rozvoj již získaných dovedností při různých aktivitách, jak sportovních, tak tvořivých
  • upevnění sociálních dovedností – komunikaci
  • rozvoj kooperace, umět si vzájemně pomoci, když nám něco nejde
  • pozitivní a zodpovědný vztah k přírodě