Moderní přístup k výchově a vzdělávání dětí

  • prožitkové, situační a kolektivní učení – děti mají možnost poznávat svět pomocí přímé reálie, zařazujeme do výuky vlastní projekty
  • pravidelně využíváme interaktivní tabuli, která nám slouží k rozvoji všech oblastí a k dalším vzdělávacím účelům – PC programy Barevné kamínky a Chytré dítě
  • využíváme metody matematiky profesora Hejného k rozvoji předmatematických dovedností
  • spolupracujeme se ZŠ – návštěvy základní školy, návštěvy učitelů z prvního stupně, vzájemná provázanost předškolního a základního vzdělávání
  • spolupracujeme s mateřskou školou – některé společné akce, zapojení do Mezinárodního programu Ekoškolka
  • při práci s dětmi používáme množství výukových pomůcek a pracovních listů – např. Šimonovy pracovní listy apod., pro rozvoj poznávacích funkcí  využíváme tabulky LOGICO a v neposlední řadě využíváme také internetové stránky, např. www.predskolaci.czwww.detskestranky.czwww.rvp.cz, atp.
  • připravujeme děti na vstup do základní školy – spolupracujeme se školním psychologem, pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem
  • dovzděláváme se nad rámec našich povinností