Školní vzdělávací program MŠ

Naše mateřská škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je probudit v dětech zájem o prostředí, ve kterém žijí a přimět je k tomu, aby se také aktivně podíleli na jeho ochraně a péči o něj. Děti, učitelé a rodiče se stávají partnery. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

Z témat stanovených programem Ekoškola jsme zvolili téma Voda a Prostředí školy, protože bez vody a vhodného prostředí se nedá žít. Název našeho školního vzdělávacího programu „Sluníčko nám sílu dává, ze semínka strom se stává“ s tímto zaměřením vnitřně souvisí. Tak jako semínko potřebuje ke svému růstu vodu plnou živin, slunce a vhodnou půdu, tak i dítě nastupující do MŠ potřebuje smysluplné podněty, podporu a pohodové prostředí, aby se mohlo zdravě vyvíjet.

Umožňujeme dětem maximální přímý kontakt s přírodou, prostor pro projev každého dítěte, prostor pro prožitek i bádání. Děti získávají hravou formou dovednosti a návyky, naučí se samostatně myslet a jednat, získávají prvotní informace na základě citových prožitků. Učí se navzájem komunikovat a spolupracovat.