Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem školní docházky dle vyhlášky MŠMT v platném znění. Kritéria přijímání dětí a termín zápisu do MŠ stanovuje vedení školy spolu se zřizovatelem.

Rodiče jsou o zápisu do mateřské školy informováni v tisku, Pražské pětce, poutači přímo na budově školy a na webových stránkách školy .

V případě volné kapacity jsou přijímány děti i v průběhu školního roku.