Spolupráce s rodinou

  • projekty a akce pro rodiče s dětmi, kterými se snažíme podpořit žádoucí komunikaci mezi rodinou a školou
  • spolupráce při řešení problémů a při působení na dítě
  • konzultační a třídní schůzky – rodičům jsme po dohodě plně k dispozici
  • informativní schůzky pro rodiče předškoláků