Denní program

 • 6:30 – 8:00 příchod do školy,
 • 6:30 – 8:30 ranní hry s plněním výchovných cílů, individuální práce s dětmi
 • 8:30 pohybová chvilka, cvičení (dle počasí na terase)
 • 8:45 hygiena a svačina
 • 9:00 ranní kruh, didakticky zaměřená činnost
 • 9:45 – 10:00 příprava na pobyt venku, oblékání, vycházka, hry na zahradě
 • 11:30 – 11:40 příchod do MŠ, převlékání, hygiena
 • 11:40 oběd, podpora sebeobsluhy při stolování a přípravě k jídlu
 • 12: 15 – 12:30 hygiena, čištění zubů  relaxační hudby apod.
 • 12:30 – 13:00 hygiena, poslech pohádky, ukládání k odpočinku/vyzvedávání dětí po obědě
 • 13:00 – 14:15  odpočinek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti
 • 14:15 – 14:30 hygiena, úklid lůžkovin
 • 14:30 odpolední svačina
 • 15:00 – 16:45 volná hra, zájmové činnosti, pobyt venku, vyzvedávání dětí
 • 17:00 končí provoz mateřské školy a tato se uzavírá