Denní program

6:30 8:00 příchod do školy
6:30 8:30 ranní hry s plněním výchovných cílů, individuální práce s dětmi
8:30 8:45 pohybová chvilka, cvičení (dle počasí na terase)
8:45 9:00 hygiena a svačina
9:00 9:45 ranní kruh, didakticky zaměřená činnost
9:45 10:00 příprava na pobyt venku, oblékání, vycházka, hry na zahradě
11:30 11:40 příchod do MŠ, převlékání, hygiena
11:40     oběd, podpora sebeobsluhy při stolování a přípravě k jídlu
12:15 12:30 hygiena, čištění zubů  relaxační hudby apod.
12:15 13:00 hygiena, poslech pohádky, ukládání k odpočinku

vyzvedávání dětí po obědě

13:00 14:15  odpočinek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti
14:15 14:30 hygiena, úklid lůžkovin
14:30  14:45 odpolední svačina
15:00 16:45 volná hra, zájmové činnosti, pobyt venku,

vyzvedávání dětí

17:00     končí provoz mateřské školy a tato se uzavírá