Rubrika: Školní družina PT

Základní informace ke školní družině

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 je školní družina uzavřena – děti mají uvítání s třídními učitelkami od 8:00 – 8:45. Od 2. 9. 2022 je školní družina normálně v provozu. Režim školní družiny Oběd bude probíhat v budově družiny, jelikož jídelna v hlavní …