Provoz PT

Provoz přípravných tříd začíná v 6:30 ranní družinou, v 7:45 jsou děti předány třídním učitelkám a v 8:00 začíná výuka, která trvá do 11:45. Po té jsou děti předány vychovatelce školní družiny. Porvoz školní družiny končí v 17:00.