Hejného metoda v předškolním věku

Hejného metoda – zasloužená radost z poznávání již v mateřské škole. Naše mateřská škola je zapojena nejen do pilotáže nové metodiky pro předškolní vzdělávání prostřednictvím Hejného metody, ale zároveň do projektu Kolegiální podpory, tedy dalšího vzdělávání pedagogů pro práci s Hejného metodou. Nejedná se ovšem pouze o matematickou pregramotnost. Hejného metoda je založena na dvanácti principech, které zasahují také do celkového přístupu k poznávání, rozvíjení dětí. Zejména se mění role učitele, který se stává dítěti průvodcem. Více o Hejného metodě se můžete dočíst přímo na stránkách společnosti H-mat