Hejného metoda v předškolním věku

Hejného metoda – zasloužená radost z poznávání již v mateřské škole. Naše mateřská škola je zapojena do projektu Kolegiální podpory, tedy dalšího vzdělávání pedagogů pro práci s Hejného metodou výuky předmatematických dovedností. Účastnili jsme se také pilotáže nové metodiky pro předškolní vzdělávání prostřednictvím Hejného metody.

Hejného metoda je založena na dvanácti principech, které zasahují také do celkového přístupu k poznávání, rozvíjení dětí. Zejména se mění role učitele, který se stává dítěti průvodcem. Více o Hejného metodě se můžete dočíst přímo na stránkách společnosti H-mat

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zajímavé odkazy:

Moudrost si nevygooglíte