Rozvoj tělesné zdatnosti a zdraví dětí, prevence dětské obezity MŠ

 • pravidelné využívání tělocvičen k rozvoji pohybu dětí
 • zapojení do programu Se Sokolem do života
 • plavecký výcvik v rámci MŠ  (za úhradu)
 • návštěvy solné jeskyně (za úhradu) 
 • dopolední výlety do Prokopského údolí a Chuchelského háje
 • sportovní dopoledne
 • škola v přírodě (za úhradu)
 • péče o dětský chrup – ve spolupráci se detální hygienou
 • Medvídkova nemocnice – nebojte se lékaře – program ve spolupráci se studenty lékařské fakulty
 • podpora zdravého stravování – projekt „Zdravá pětka“
 • screeningové oční vyšetření (za úhradu)
 • podologické a fyzioterapeutické vyšetření v rámci prevence (zdarma)