Školní družina

  • ŠD organizuje zájmové vzdělávání podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., § 2, písm. a), b) a f) především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce (viz Vnitřní řád ŠD).
  • Školní družina není nárokovou službou.

Provoz školní družiny

Ranní družina

6:30 – 7:45 – ve třídě Broučci na pracovišti Záhorského. V 7:45 jsou děti předány třídním učitelkám.

Odpolední družina

11:30 – 17:00 – v přípravné třídě B – odpolední program s paní vychovatelkou

Režim školní družiny

11:30 – 12:30  – oběd na hlavní budově školy

12:30 – 13:15  – klidový režim

13:15 – 14:00  – individuální hra

14:00 – 15:30 – výchovně vzdělávací činnost (výtvarné činnosti, pracovní činnosti, pohybové hry, hudební činnosti, hraní  tématických her, pobyt na školní zahradě, návštěvy dětského hřiště, procházky po okolí školy, výlety)

15:30 – 17:00 – individuální hra

17:00  – uzamčení budovy

Vyzvedávání dětí

PO – ČT  12:30 – 14:00, 15:30 – 17:00

PÁ – libovolně

Platba za ŠD:

Číslo účtu naší školy: 27-3488670297 
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol: 111

Platbu můžete provést kdykoliv před začátkem školního roku.

Poplatek za pobyt v ŠD činí 200 Kč měsíčně. Platbu je možné provést převodem z účtu takto:

  • za celý školní rok 2000 Kč do 15. 9. 2018
  • za období září – leden 1000 Kč do 15. 9. 2018 a dále za únor – červen 1000 Kč do 15. 1. 2019
  • pravidelně každý měsíc 200 Kč pouze trvalým příkazem (výjimečně, po dohodě s paní vychovatelkou P. Opršalovou (tel. 606 336741)  do 15. dne každého měsíce.

Řád školní družiny

Dokumenty a formuláře ŠD naleznete zde