Štítek: Včelky

Knihovna

Ve čtvrtek 7.10. jsme navštívili knihovnu u základní školy a seznámili se blíže s prostředím knih. S paní knihovnicí jsme si povídali, co je to knihovna a jak se liší od knihkupectví. Děti povídaly o tom, jaké knihy mají rády … více zde…

První návštěva tělocvičny

Seznámili jsme se s prostředím tělocvičny, s nářadím a vybavením. Ve družstvech jsme rozvíjeli pohybové dovednosti: přeskok snožmo přes lavičku, běh, skok po jedné noze, výskoky a chůzi po vyvýšené překážce. Na závěr jsme si zahráli honěnou se záchranou. Děti … více zde…

Návštěva chuchelského ZOO koutku

Děti ze třídy Včelek se vydaly pozorovat zvířata do chuchelského ZOO koutku. Měly pak za úkol povyprávět doma rodičům zážitky, třeba jak sbíraly cestou špendlíky, pozorovaly změny počasí, sledovali housenku na kmeni stromu a odpočívající daňky. Hodně je zaujal Výr … více zde…