Spolupráce s rodinou MŠ

Projekty a akce pro rodiče s dětmi

  • snažíme se podpořit žádoucí komunikaci mezi rodinou a školou
  • rodiče mohou po příchodu do MŠ s dítětem pobýt krátce ve třídě (v některých třídách je v nabídce ranní úkol) a usnadnit mu tak start v novém prostředí
  • rodiče mají možnost zapojit se po dohodě s pedagogem do denního programu ve třídě (společné tvoření, pečení, doprovod na akce mimo MŠ, čtení před spaním, atd.)
  • pravidelné tématické akce, oslavy, tvořivé dílny v odpoledních hodinách

Spolupráce při řešení problémů a při působení na dítě

  • dětem, které to potřebují, poskytujeme ve spolupráci s rodiči včasnou speciálně pedagogickou péči, abychom zlepšili jejich životní i vzdělávací šance
  • rodiče mají možnost dohodnout si kdykoliv předem konzultace jak s pedagogy, tak s vedením MŠ, speciálním pedagogem, mohou také přijít na konzultace v předem vypsaných termínech
  • informativní a třídní schůzky
  • informativní schůzky pro rodiče předškoláků – za přítomnosti ředitele, vedoucí učitelky, pedagogů, speciálního pedagoga a psychologa