Baterkožrout

Naše školka je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní, kde je cílem prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů. S dětmi jsme plnili druhý osvětový úkol: Vytvoř si svého BATERKOŽROUTA. Děti měly za úkol si vyrobit originální sběrnou nádobu na použité baterie. Podívejte jak se nám to povedlo ….