Rubrika: Aktuality MŠ

Tři králové

Během celého prvního týdne nového roku jsme se s dětmi seznamovali s tradicí svátku Tří králů. Učili jsme se tříkrálovou koledu, dramatizovali příběh o jejich příchodu do Jeruzaléma ke králi Herodovi a následně i do Betléma k Ježíškovi. Vše vyvrcholilo … více zde…

Hudebně pohybový kroužek

Vážení rodiče a děti, v II. pololetí bude opět probíhat kroužek, a to každou středu od 16 do 16:45 ve třídě Včelek. První lekce proběhne 2. 2. 2022. V tento den můžete děti znovu přihlásit a zároveň provést platbu na … více zde…

Kroužek LOGIKA A DESKOVÉ HRY

Vzhledem k velkému zájmu o kroužek, jsou vypsány na druhé pololetí dva po sobě následující bloky setkání. První blok 8 lekcí (720,-) – bude probíhat v těchto termínech: 7. 2. pondělí 14. 2. pondělí 21. 2. pondělí 28. 2. pondělí 2. 3. … více zde…

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

DO BUDOVY ŠKOLY VSTUPUJÍ JEN OSOBY BEZ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (RÝMA, KAŠEL, ZVÝŠENÁ TEPLOTA APOD.) DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA MÁ PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI V BUDOVĚ ŘÁDNĚ NASAZENÝ RESPIRÁTOR DĚTI S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ NEBUDOU PŘIJATY PŘI VSTUPU DO BUDOVY POUŽIJE DOPROVOD DĚTÍ DEZINFEKCI … více zde…

Oznámení nepřítomnosti dítěte, pozdější příchody

telefonicky nebo SMS Tel: 777 711 356 předem písemně do kalendáře v šatně Není-li nepřítomnost dítěte omluvena do 8:00 příslušného dne, je dítě počítáno jako přítomné. U dětí s povinnou předškolní docházkou je zákonný zástupce povinen omlouvat pozdní příchody a nepřítomnost dítěte … více zde…