Rubrika: Aktuality MŠ

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče mateřské školy se konají v pondělí 2. září v 17.00 2019, kde kromě důležitých informací se bude vybírat příspěvek do fondu Unie na školní rok 2019/20 1 200Kč.Žádáme rodiče, aby se dostavily, pokud možno, bez dětí. Děkujeme za pochopení … více…

Oznámení nepřítomnosti dítěte, pozdější příchody

telefonicky nebo SMS Tel: 777 711 356 předem písemně do kalendáře v šatně Není-li nepřítomnost dítěte omluvena do 8:00 příslušného dne, je dítě počítáno jako přítomné. U dětí s povinnou předškolní docházkou je zákonný zástupce povinen omlouvat pozdní příchody a nepřítomnost dítěte … více zde…