Rubrika: Aktuality MŠ

Aktuální informace k provozu MŠ

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s … read more

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

DO BUDOVY ŠKOLY VSTUPUJÍ JEN OSOBY BEZ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (RÝMA, KAŠEL, ZVÝŠENÁ TEPLOTA APOD.) DĚTI S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ NEBUDOU PŘIJATY PŘI VSTUPU DO BUDOVY POUŽIJE DOPROVOD DĚTÍ DEZINFEKCI UMÍSTĚNOU PŘED ŠATNOU, V ŠATNĚ SE ZDRŽUJE CO NEJKRATŠÍ DOBU A NEVCHÁZÍ … více zde…

Oznámení nepřítomnosti dítěte, pozdější příchody

telefonicky nebo SMS Tel: 777 711 356 předem písemně do kalendáře v šatně Není-li nepřítomnost dítěte omluvena do 8:00 příslušného dne, je dítě počítáno jako přítomné. U dětí s povinnou předškolní docházkou je zákonný zástupce povinen omlouvat pozdní příchody a nepřítomnost dítěte … více zde…