Nadstandardní aktivity

 • logopedická depistáž a prevence (zdarma), péče (za úhradu)
 • živý tvor v MŠ – novinkou v MŠ je chov šneků, děti mají možnost podílet se na péči o živého tvora, pozorovat jej, krmit jej
 • screeningové oční vyšetření (za úhradu)
 • „Probouzení a uspávání broučků“
 • „Medvídkova nemocnice“
 • „Překvapení pro maminky“
 • „Noc s Andersenem“
 • Mikulášská návštěva (spolužáci ze základní školy)
 • sběr papíru a třídění odpadu
 • tvořivé dílny (podzimní, vánoční, velikonoční)
 • návštěvy divadel
 • hudební pořady
 • vzdělávací pořady( zaměřené na přírodu, vesmír apod.)
 • absolvování Malé technické univerzity
 • návštěvy aktuálních výstav
 • spolupráce s místní knihovnou
 • ukázka dravců
 • loučení s předškoláky
 • návštěva dentálních hygienistů
 • oslavy (Den stromů, Den Země, Den dětí, Čarodějnice, Masopust apod.)
 • jarní sázení
 • návštěva dopravního hřiště
 • Den s integrovaným záchranným systémem