Nadstandardní aktivity MŠ

Nadstandartní aktivity

 • logopedická depistáž a prevence (zdarma), péče (za úhradu)
 • čeština pro cizince (hrazeno z projektu nebo za úhradu)
 • nabídka kroužků v MŠ
 • péče o živého tvora – chov šneků, chov želvy čtyřprsté (pozorování, krmení, atd.)
 • sběr papíru – využití takto získyných financí k úpravě prostředí školy
 • třídění odpadu i bioodpadu – kompostování (odpad mohou přinášet i rodiče)
 • jarní a podzimní brigáda s rodiči
 • návštěvy divadel
 • hudební pořady
 • vzdělávací pořady (zaměřené na přírodu, vesmír apod.)
 • návštěvy aktuálních výstav
 • spolupráce s místní knihovnou
 • škola v přírodě

Pravidelné akce

 • Uspávání a probouzení broučků – vnímání změn ročních období v přírodě (ekoprogram)
 • Den stromů – význam živé přírody (ekoprogram)
 • Svatomartinský průvod – lampionový průvod, pečení rohlíčků (živé tradice)
 • Adventní jarmark – spolupráce s Unií rodičů, prezentace dětských výtvorů, výtěžek slouží k doplňování didaktických pomůcek
 • Čert a Mikuláš – tradiční nadílka ve spolupráci s žáky FZŠ
 • Vánoční setkání – tvořivé dílny nebo besídky s posezením
 • Tři králové – průvod (živé tradice)
 • Masopust – karneval (živé tradice)
 • Noc s Andersenem – pohádkové nocování ve školce
 • Den Země – ochrana životního prostředí (ekoprogram)
 • Čarodějnice – rej s tancem a tématickými úkoly (živé tradice)
 • Dopravní hřiště – bezpečně do školky
 • Sokolník Ondra – výukový interaktivní program a ukázka dravců (ekoprogram)
 • Den s integrovaným záchranným systémem – interaktivní program na hřišti ZŠ
 • Den dětí – společná oslava
 • Loučení s předškoláky – závěrečná slavnost s vystoupením všech tříd

dále viz. :

Spolupráce s rodinnou

Rozvoj tělesné zdatnosti a zdraví dětí, prevence dětské obezity