Čteme dětem

V dubnu, měsíci knihy, jsme pozvali rodiče a přátele školy, aby přišli přečíst dětem pohádku před spaním. Akce byla výjimečná tím, že pohádky přicházeli přečíst také rodiče s odlišným mateřským jazykem než je čeština, což byla pro děti zajímavá zkušenost.