Setkání s Hejného metodou

V úterý 2. 4. od 16:30proběhlo v naší škole setkání s Hejného metodou. Rodiče i děti si vyzkoušeli některé aktivity, které děláme již s dětmi v mateřské škole, ale také se pokusili společně zdolat výzvy z prvního a druhého ročníku ZŠ. Vyslechli vše, co je zajímalo o metodě, jejích principech, a také o tom, pro koho je metoda vhodná a má-li vzdělávání v matematice nějaká úskalí. Na závěr jsme se věnovali i individuálním dotazům ohledně vzdělávání na druhém stupni a přijímacích zkoušek na střední školy.