Školní metodik prevence

Rizikové chování (RCH)
Prevence RCH

Úkolem prevence je předcházet RCH a tímto směrem zaměřit konkrétní aktivity, minimalizovat dopad patologického chování a zamezit šíření.

Cílem působení v oblasti prevence RCH by mělo být

  • Dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života
  • Dítě s posílenou duševní odolností vůči stresu a náročným situacím
  • Dítě schopné dělat samostatná rozhodnutí (správná)
  • Dítě schopné řešit problémy, případně vyhledat pomoc
  • Dítě s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
  • Dítě podílející se na tvorbě zdravého životního prostředí

www.prevence-praha.cz

Mimo osobních konzultací s rodiči a žáky máme připraven celoroční preventivní program – více PPŠ

Kromě pořadů pro žáky chystáme v průběhu školního roku také přednášky a besedy pro rodiče.

Ke stažení