Identifikace strávníka

  • Každému strávníkovi je pronajat čip za cenu 140 Kč na celou dobu školní docházky.
  • Po jejím ukončení (nejdéle však 6 měsíců po ukončení školní docházky) žák neporušený čip odevzdá a tato částka mu bude vrácena.
  • Úřední hodiny pro vyzvednutí náhradního dokladu v případě zapomenutého čipu:
    • 10:45 – 11:00 hodin
    • 11:45 – 12:00 hodin
    • 13:45 – 14:00 hodin
  • Školní jídelna připravuje 2–3 jídla, k jejich objednání slouží bezkontaktní čip. Menu č. 3 se nepřipravuje v případě, že počet objednávek je nižší než 20 porcí.