Změna výše úplaty za MŠ a ŠD od 1. 9. 2024

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Od úplaty je osvobozen:

  • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
  • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
  • Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče) §36 až §43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tuto skutečnost prokáže
  • S účinností od 1. 9. 2024 dochází nově k možnosti osvobození od plateb školného rodiny pobírající přídavek na dítě. Zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě „Oznámení o přizvání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“

Osvobození od úplaty musí být provedeno na základě písemného podání „Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání“ spolu s příslušným dokladem (úřad práce nebo odbor sociálních věcí). Formulář je možné stáhnout ZDE nebo vyzvednout u vedoucí učitelky mateřské školy.

Žádat o osvobození bude možno od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024.