Spolek rodičů

Kontakt

http://www.osvremizku.cz/

Chystané akce naleznete v aktualitách na školním webu a webu Spolku rodičů.

Podpořte nás!

Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o sponzorský příspěvek nebo finanční dar pro naši neziskovou organizaci – Spolek rodičů V Remízku (IČ: 227 092 91).

Spolek je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků Fakultní základní školy Barrandov II, se sídlem V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5.

Smyslem naší činnosti je podpořit výuku a výchovu žáků a rozvoj FZŠ a MŠ Barrandov II.

Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Spolek je založeno za účelem podpory a rozvoje FZŠ a MŠ Barrandov II.

Hlavním cílem Spolku rodičů V Remízku je prostřednictvím sociální, osvětové, kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti organizovat využití volného času mladých lidí. Dalším hlavním cílem je zapojit do činnosti rodiče a také všechny, kteří chtějí pomáhat – aby také oni mohli z hlediska svého citu, pochopení, zkušeností a znalostí přispět a také se podílet na činnosti Spolku rodičů V Remízku.

Chtěli bychom Vás, vážení občané a podnikatelé, oslovit a požádat Vás o finanční a materiální pomoc. Finanční dary věnované nám si mohou soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku (Zákon č. 586/1992 Sb., §15, odst. 8). Na tuto pomoc zveřejňujeme číslo účtu: 2842536329/0800, IČO 227 092 91. Za jakýkoli dar máme možnost veřejně poděkovat dárcům na našich webových stránkách. Rovněž máme možnost Vás prezentovat na různých našich akcích. Pokud budete mít o toto zveřejnění zájem, sdělte na naši e-mailovou adresu: osvremizku@seznam.cz

Věříme, že s Vaší materiální i finanční podporou se nám společně podaří připravit zajímavé kulturní akce, setkání, výlety do přírody, tábory, kurzy, přednášky z oblasti vzdělávání, sportovní akce a další.

Za projevenou důvěru a pomoc Vám děkujeme.

Členové Spolku rodičů V Remízku

Ke stažení