Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Ve škole působí psycholog OPPP Mgr. Hana Lebedová.

www.oppp5.cz

Odborné služby jsou zdarma.

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Adresa: Praha 3, Domažlická 11

Telefon: 221 924 828