Klub pro nadané děti

Máte doma nadané dítě?

Má Vaše dítě bohatou slovní zásobu, je náruživým čtenářem, umí číst už od raně předškolního věku, má touhu vědět, jak věci fungují? Má řadu zájmů nebo jen několik základních, je schopno spojovat zdánlivě nesouvisející věci do smysluplného celku, je velice dychtivé po získávání nových informací? Umí dobře a rychle zpracovávat různé informace?

Právě pro Vaše dítě otevřela FZŠ a MŠ Barrandov II od října školního roku 2019/2020

Klub pro nadané děti
ve spolupráci s Mensou ČR

Pokud by byl zájem, obraťte se na Mgr. Elišku Farovou, tel. 251 113 544, e-mail: eliska.farova@fzsbarr.cz

Ke stažení

Informace k nadání

Přihláška do Klubu pro nadané děti (pdf)