Pro rodiče budoucích školáků

Žáci, kteří započali svou školní docházku v roce 2010/2011 a dalších letech, budou vyučováni podle vzdělávacího programu Škola snů.

Priority Školy snů jsou následující:
  • poskytovat kvalitní základní vzdělání orientované na aktivní dovednosti žáků využitelné v praktickém životě
  • rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti žáků prostřednictvím pestré nabídky volitelných předmětů i řady nepovinných aktivit
  • poskytovat individuální pomoc žákům s různými druhy a stupni handicapů
  • pěstovat příjemnou pracovní atmosféru a přátelské vztahy založené na demokratických principech a vzájemném respektu, a to jak mezi žáky a učiteli, tak mezi žáky navzájem