Vedení školy

funkce jméno telefon e-mail
Asistentka ředitele,
spojovatelka
Pavlína Šmídová 251 113 511 pavlina.smidova@fzsbarr.cz
Centrální vrátnice   251 113 570  
Školník budova U1 Milan Šídlo 724 328 949 milan.sidlo@fzsbarr.cz
Školník budova U2 Jiří Ferenc 733 533 281 jiri.ferenc@fzsbarr.cz
 

Vedoucí pracovníci školy

funkce jméno telefon e-mail
Ředitel školy Mgr. Milan Holub 251 113 525
724 325 589
milan.holub@fzsbarr.cz
Statutární zástupkyně ředitele školy
Mgr. Bc. Daniela Sejpalová 251 113 527
724 328 270
daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň Mgr. Pavel Sedláček, MBA 251 113 515
703 146 773
pavel.sedlacek@fzsbarr.cz
Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň Mgr. Miroslava Illová 251 113 513
724 328 341
miroslava.illova@fzsbarr.cz
Zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku Bc. Jana Tesařová 251 113 510
724 327 085
jana.tesarova@fzsbarr.cz
Vedoucí učitelka MŠ Peškova Jana Susová, DiS 251 810 593
724 384 261
ms.peskova@seznam.cz
Vedoucí učitelka MŠ a ZŠ Záhorského Mgr. Růžena Kufrová 251 810 515
721 136 974
ruzena.kufrova@fzsbarr.cz
Vedoucí vychovatelka školní družiny Jana Martišová 602 818 825 jana.martisova@fzsbarr.cz
Vedoucí školní jídelny Lenka Uksová 725 547 388
lenka.uksova@fzsbarr.cz

Ostatní

funkce jméno telefon e-mail
Školní psycholog Mgr. Miloš Staněk 608 228 889 milos.stanek@fzsbarr.cz
Speciální pedagog
Etoped
Mgr. Blanka Hrudková 251 113 534 blanka.hrudkova@fzsbarr.cz
Koordinátor ICT Ing. Ivana Žáčková 725 075 918 ivana.zackova@fzsbarr.cz
Správce počítačové sítě Libor Zídek 774 850 729 zidek@liborzidek.cz
Správce IS Bakaláři Mgr. Petra Zaviačičová 251 113 517 petra.zaviacicova@fzsbarr.cz