Kroužky

 

Název
kroužku
Cílová
skupina
Den Čas Místo
konání
Vedoucí
kroužku
Keramika PT–9. třída čtvrtek 13:45 – 15:15
15:15 – 16:45
keramická dílna
(chodba
k tělocvičnám)
Ing. Alena Váchová
Pegas
Pegásek
4. třída a výše
PT–3. třída
úterý
úterý
17:00 – 18:30
14:00 – 14:45
divadélko školy Mgr. Jaroslav Semorád,
Mgr. Miroslava Illová
Klub pro nadané děti Žákům, kteří jsou společností Mensa nebo pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikováni jako nadaní úterý 14:00 – 15:30 učebna 3. A (Pohádková) Mgr. Eliška Farová
Výtvarná skupina Galerie Barrandov 1.–9. třída pondělí 14:30 – 16:00 výtvarná třída (chodba k tělocvičnám) Daniela Loužecká
Volejbal 6.–9. třída úterý 16:00 – 17:00 tělocvična Mgr. Adéla Vašutová