Kroužky

Stránka se průběžně upravuje tak, jak vyučující doplňují informace

Název
kroužku
Cílová
skupina
Den Čas Místo
konání
Vedoucí
kroužku
Keramika PT–9. třída čtvrtek 13:45 – 15:15
15:15 – 16:45
keramická dílna
(chodba
k tělocvičnám)
Ing. Alena Váchová
Pegas
Pegásek
4. třída a výše,
PT–3. třída
úterý
úterý
17:00 – 18:30
13:40 – 14:25
divadélko školy Mgr. Jaroslav Semorád,
Mgr. Miroslava Illová
Počítačový 3.–5. třída úterý
čtvrtek
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30
počítačová
učebna PC2
Mgr. Helena Hlaváčková
Výtvarná skupina Galerie Barrandov 1.–9. třída pondělí 14:30 – 16:00 výtvarná třída (chodba k tělocvičnám) Daniela Loužecká