Učitelé – 2. stupeň

Kontaktní osoba pro 2. stupeň ZŠ

Mgr. Pavel Sedláček, MBA
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
D, ŠaCH 251 113 515
703 146 773
pavel.sedlacek@fzsbarr.cz

Vyučující na 2. stupni

jméno třída předmět telefon e-mail
Antlová Jana, Mgr. VII. A Čj, D, Ov 251 113 557 jana.antlova@fzsbarr.cz
Baudyš Pavel, Mgr. VIII. A Čj, D, Pč 251 113 534 pavel.baudys@fzsbarr.cz
Černá Eva, Ing. IX. A Fy, Pč, SPI, Vv 251 113 545 eva.cerna@fzsbarr.cz
Černáková Andrea, Mgr.   Aj, PAj 251 113 557 andrea.cernakova@fzsbarr.cz
Dvořáková Monika, Mgr.   D 251 113 517 monika.dvorakova@fzsbarr.cz
Hálová Martina, Mgr.   M 251 113 532 martina.halova@fzsbarr.cz
Hladíková Michaela, Mgr. IX. C Čj, CvČj, Ov 251 113 541 michaela.hladikova@fzsbarr.cz
Holub Milan, Mgr.   TP 251 113 525 milan.holub@fzsbarr.cz
Höschlová Bohumila, Ing.   Ov 251 113 531 bohumila.hoschlova@fzsbarr.cz
Chýleová Magdalena, Ing. VI. D Z, Nj, Pč 251 113 557 magdalena.chyleova@fzsbarr.cz
Janíková Lenka, Mgr.   Aj, PAj 251 113 517 lenka.janikova@fzsbarr.cz
Jirsová Marta, Ing. VII. C Pp, Ch 251 113 545 marta.jirsova@fzsbarr.cz
Kepáková Alžběta   Hv 251 113 545 alzbeta.kepakova@fzsbarr.cz
Klanicová Markéta, Ing. IX. B Pp, Vv  251 113 541  marketa.klanicova@fzsbarr.cz
Králová Jana, PaedDr.   Nj, Ov 251 113 541 jana.kralova@fzsbarr.cz
Kunst Roman   M, MCv 251 113 524 roman.kunst@fzsbarr.cz
Loužecká Daniela   Vv   daniela.louzecka@fzsbarr.cz
Miedzgová Jana, PhDr.   Aj  251 113 517 jana.miedzgova@fzsbarr.cz
Moravec Filip, Bc. VII. D Tv, Sv, Vv   filip.moravec@fzsbarr.cz
Motyčková Jana, Mgr. VIII. C Čj, D 251 113 557 jana.motyckova@fzsbarr.cz
Nevyjel Jan, Mgr. VIII. B Tv, Ov, Sv 251 113 557 jan.nevyjel@fzsbarr.cz
Němečková Lenka, Ing.   Aj 251 113 545 lenka.nemeckova@fzsbarr.cz
Novotná Ivana, Mgr. VII. E Z, Tv 251 113 530 ivana.novotna@fzsbarr.cz
Novotná Lucie, Ing. VI. C Nj, Vv 251 113 530 lucie.novotna@fzsbarr.cz
Rambousková Renáta   Čj, Nj, CvČj 251 113 557 renata.rambouskova@fzsbarr.cz
Röhlichová Martina, Mgr.   M, Es, MCv 251 113 545 martina.rohlichova@fzsbarr.cz
Sejpalová Daniela, Mgr.   251 113 527 daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
Semorád Jaroslav, Mgr. VII. B M 251 113 557 jaroslav.semorad@fzsbarr.cz
Staněk Miloš, Mgr.   SPI, Pč, Prog.   milos.stanek@fzsbarr.cz
Stehlíková Michaela, BcA., DiS. VI. A Hv, Aj 251 113 557 michaela.stehlikova@fzsbarr.cz
Šimanovská Jitka, Ing., M.B.A.   Aj, PAj 251 113 557 jitka.simanovska@fzsbarr.cz
Škodová Pavla, Mgr.   Aj 251 113 532 pavla.skodova@fzsbarr.cz
Váchová Alena, Ing. VIII. D Aj, M, Vv 251 113 545 alena.vachova@fzsbarr.cz
Vašutová Adéla, Mgr. VI. B Tv, Sv, Vv   adela.vasutova@fzsbarr.cz
Zaviačičová Petra, Mgr.   SPI, Pč, ZAI, FaV 251 113 517 petra.zaviacicova@fzsbarr.cz
Zikmundová Daniela, Mgr. IX. D Pp, Ch, Hv, Vv 251 113 557 daniela.zikmundova@fzsbarr.cz
Žáčková Ivana, Ing.   Fy, Pč 725 075 918 ivana.zackova@fzsbarr.cz