Učitelé – 2. stupeň

Kontaktní osoba pro 2. stupeň ZŠ

Mgr. Pavel Sedláček, MBA
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
D, ŠaCH 251 113 515
703 146 773
pavel.sedlacek@fzsbarr.cz

Vyučující na 2. stupni

jméno třída předmět telefon e-mail
Antlová Jana, Mgr. IX. A Čj, D, Čjcv, Ov, Dv, Vv 251 113 557 jana.antlova@fzsbarr.cz
Baudyš Pavel, Mgr.   Čj, D, Čjcv, Ov, Pč 251 113 534 pavel.baudys@fzsbarr.cz
Černá Eva, Ing.   Fy, Inf 251 113 545 eva.cerna@fzsbarr.cz
Černáková Andrea, Mgr. VI. B Aj, Vv 251 113 557 andrea.cernakova@fzsbarr.cz
Dvořáková Monika, Mgr. VII. C D, Vv, Hv 251 113 517 monika.dvorakova@fzsbarr.cz
Hladíková Michaela, Mgr. VII. A Čj, Ov, Čjcv 251 113 541 michaela.hladikova@fzsbarr.cz
Holub Milan, Mgr.   Pč, TPv 251 113 525 milan.holub@fzsbarr.cz
Hornek Miroslav   Inf 251 113 534 miroslav.hornek@fzsbarr.cz
Höschlová Bohumila, Ing.   Ov 251 113 531 bohumila.hoschlova@fzsbarr.cz
Chýleová Magdalena, Ing. VIII. D Z, Vv, Pč 251 113 557 magdalena.chyleova@fzsbarr.cz
Janíková Lenka, Mgr.   Aj 251 113 517 lenka.janikova@fzsbarr.cz
Jirsová Marta, Ing. IX. C Ch, Pp 251 113 545 marta.jirsova@fzsbarr.cz
Klanicová Markéta, Ing. VII. D Pp, Vv 251 113 541  marketa.klanicova@fzsbarr.cz
Králová Jana, PaedDr. VIII. A Nj, Ov, VNj 251 113 541 jana.kralova@fzsbarr.cz
Kunst Roman   M, Mcv 251 113 524 roman.kunst@fzsbarr.cz
Loužecká Daniela   Vv   daniela.louzecka@fzsbarr.cz
Miedzgová Jana, PhDr., CSc.   Aj 251 113 517 jana.miedzgova@fzsbarr.cz
Moravec Filip, Bc. IX. D Tv, Ov, Vv, SV 251 113 539 filip.moravec@fzsbarr.cz
Motyčková Jana, Mgr. VI. A Čj, D, Čjcv 251 113 557 jana.motyckova@fzsbarr.cz
Nevyjel Jan, Mgr.   Ov, Tv, SV 251 113 557 jan.nevyjel@fzsbarr.cz
Němečková Lenka, Ing.   Aj, PAj  251 113 545 lenka.nemeckova@fzsbarr.cz
Novotná Ivana, Mgr. IX. E Z, Tv. Hv  251 113 530 ivana.novotna@fzsbarr.cz
Novotná Lucie, Ing. VIII. C Nj, Vv 251 113 530 lucie.novotna@fzsbarr.cz
Rambousková Renáta, Bc. VI. D Čj, Nj, Čjcv, STD 251 113 557 renata.rambouskova@fzsbarr.cz
Röhlichová Martina, Mgr.   M, FGr 251 113 545 martina.rohlichova@fzsbarr.cz
Sejpalová Daniela, Mgr.   251 113 527 daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
Semorád Jaroslav, Mgr. IX. B M, Hv 251 113 557 jaroslav.semorad@fzsbarr.cz
Staněk Miloš, Mgr.   Inf, ZPr 251 113 539 milos.stanek@fzsbarr.cz
Šílová Hana   Hv 251 113 534 hana.silova@fzsbarr.cz
Škodová Pavla, Mgr.   Aj 251 113 532 pavla.skodova@fzsbarr.cz
Váchová Alena, Ing. VI. C M, Aj, PAj, Mcv 251 113 545 alena.vachova@fzsbarr.cz
Vašutová Adéla, Mgr. VIII. B Tv, SV, Vv 251 113 539 adela.vasutova@fzsbarr.cz
Zaviačičová Petra, Mgr.   FaV, Inf, ZAI 251 113 517 petra.zaviacicova@fzsbarr.cz
Zikmundová Daniela, Mgr.   Ch, Pp, Hv 251 113 557 daniela.zikmundova@fzsbarr.cz
Žáčková Ivana, Ing. VII. B M, Fy 725 075 918 ivana.zackova@fzsbarr.cz