Jak mohou rodiče pomoci předškolákům i školákům

Rozhovor. Každý den si s dítětem povídejme o tom, co prožilo ve škole, co ho zaujalo nebo naopak – budeme tak cvičit jeho paměť a schopnost slovního vyjadřování, podněcovat myšlenkové pochody a prohlubovat vzájemnou důvěru.

Režim. Stanovme dětem pevný režim dne, hlavně čas na přípravu do školy, hru, spánek a hygienu.

Příprava. Každý den pomáhejme svému dítěti s přípravou na vyučování – upevní si tak pracovní návyky a později bude schopno pracovat samostatně. Pokud bude dítě unavené, je vhodné nechat ho nejprve odpočinout, vychutnat svačinku nebo pohrát. Nenechávejme je odpočívat před školní přípravou u počítače.

Klid. Připravme svým dětem klidné a tiché prostředí pro školní přípravu. Nepospíchejme na své dítě, ať nepodléhá nervozitě a rozladěnosti.

Pomůcky. Každý den kontrolujme aktovku a pomáhejme dítěti s přípravou školních pomůcek a penálu podle rozvrhu.

Samostatnost. Veďme děti k samostatnosti, ale postupně a pomalu.

Hygiena. Pokoušejme se v dítěti stále upevňovat i hygienické návyky – mytí rukou před i po jídle, používání příboru, udržování čistoty a pořádku na svém místě, také splachování a mytí rukou po použití WC.

Hry. Každý den si se svým dítětem aspoň chvilku vyprávějme nebo spolu čtěme či hrajme hry. Trpělivě odpovídejme na jeho otázky, pomůžeme mu hrou a nenásilnou formou rozvíjet jeho rozumové vnímání, soustředěnost a logiku.

Respekt. Pokusme se společně v dětech podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí, odvahu, smělost, zároveň i respekt k dospělým, naučme je kamarádskému a slušnému chování.

Pochvala. Každý den své dítě několikrát pochvalme a pohlaďme i za drobné úspěchy.