Školní družina a školní klub

Kontaktní osoba pro školní družinu a školní klub

Martišová Jana
vedoucí vychovatelka
jana.martisova@fzsbarr.cz

Vychovatelky/vychovatelé školní družiny a školního klubu

jméno e-mail
Jungmanová Dana dana.jungmanova@fzsbarr.cz
Klučiarová Adéla adela.kluciarova@fzsbarr.cz
Klusáček Petr petr.klusacek@fzsbarr.cz
Opršalová Pavlína pavlina.oprsalova@fzsbarr.cz
Šišková Lenka lenka.siskova@fzsbarr.cz
Tichá Alžběta, Bc., Dis. alzbeta.ticha@fzsbarr.cz
Váchová Martina  martina.vachova@fzsbarr.cz
Veselá Miroslava  miroslava.vesela@fzsbarr.cz
Vondráková Sandra, Bc., Dis. sandra.vondrakova@fzsbarr.cz
Vosková Jitka jitka.voskova@fzsbarr.cz
Wollnerová-Uhrová Kateřina katerina.wollnerova-uhrova@fzsbarr.cz