Výchovný poradce pro 2. stupeň

Výchovné poradenství na 2. stupni

Výchovný poradce

  • Pomáhá řešit pedagogicko-psychologické otázky profesní orientace žáků, věnuje pozornost systematické informační činnosti související s další přípravou žáků na povolání včetně dalšího studia na navazujícím typu školy.
  • Provádí poradenskou a konzultační činnost pro rodiče žáků zejména v souvislosti s dalším studiem žáků, shromažďuje příslušné informace o nabídce SŠ a dává je k dispozici žákům, rodičům a ostatním pedagogickým pracovníkům.
  • Účinně spolupracuje s třídními učiteli vycházejících žáků.
  • Shromažďuje podklady o přijímacím řízení na jednotlivých typech škol a dává je k dispozici žákům a vyučujícím, kteří žáky připravují na přijímací zkoušky.
  • Zodpovídá za včasné a přesné vyplnění a odeslání statistik a výkazů, týkajících se dalšího studia žáků.
  • Zajišťuje a v případě potřeby poskytuje odborné individuální porady žákům 2. stupně ZŠ a jejich rodičům při řešení výchovných a výukových problémů a v otázkách další profesní přípravy – studia žáků.
    • vše co se týká informací k přijímacímu řízení na střední školy a podávání přihlášek na střední školy najdete ZDE
  • Spolupodílí se na tom, aby ve škole dobře fungoval systém prevence rizikového chování.
  • Informuje žáky vycházející v nižším ročníku a jejich rodiče o možnostech ukončení úplného základního vzdělání.