Kontakty a konzultační hodiny

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

speciální pedagog Mgr. Jana Vokounová – výchovné problémy, problematika poruch učení

 • Konzultace: pondělí 14:00 – 16:00 (hlavní budova U2 – 3. patro)

  Kde najdu pomoc, kontakty
  Kde najdu pomoc, kontakty
 • Telefon: 251 113 539
 • E-mail: jana.vokounova@fzsbarr.cz
 • Více zde
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Bc. Daniela Sejpalová
Školní metodik prevence

Mgr. Bc. Daniela Sejpalová

 • Konzultace: pondělí 14:00 – 16:00 (pavilon vedení školy)

  Kam se obrátit, když potřebuješ pomoc
  Kam se obrátit, když potřebuješ pomoc
 • Telefon: 251 113 527, 724 328 270
 • E-mail: daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
 • Více zde
Školní speciální pedagog, etoped

Mgr. Blanka Hrudková

Školní psycholog

Mgr. Miloš Staněk

 • Konzultace: po domluvě, možné i přes třídního učitele (hlavní vrátnice, přízemí vedle recepce)
 • Telefon: 608 228 889
 • E-mail: milos.stanek@fzsbarr.cz
 • Více zde
Speciální pedagog, koordinátor pro práci s nadanými žáky

Mgr. Eliška Farová

Koordinátor pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem

PhDr. Jana Miedzgová CSc.

Koordinátor kyberprevence

Mgr. Helena Hlaváčková

Speciální pedagog

Mgr. Růžena Kufrová

 • Konzultace: dle dohody (školička v ulici Záhorského 887)
 • Reedukace SPU v odpoledních hodinách
 • Telefon: 251 810 515, 721 136 974
Psycholog PPP

Mgr. Hana Lebedová

 • Konzultace: pátek 8:45 – 13:00 kromě 1. pátku v měsíci (hlavní vrátnice, přízemí vedle recepce)
 • Telefon do OPPP Kuncova Praha 5: 251 611 803, 251 613 572