Mateřská škola

Úvod

Předškolní zařízení tvoří od 1. 1. 2013 sloučením s FZŠ Barrandov II při PedF UK V Remízku dvě budovy. MŠ Peškova a MŠ a ZŠ Záhorského jsou umístěny nedaleko sebe v klidné lokalitě barrandovského sídliště v dosahu MHD. V blízkosti se nachází Prokopské údolí a areál Chuchle.

V budově MŠ Peškova jsou děti od tří do šesti let. Jsou zde 4 oddělení s kapacitou á 28 dětí. Zařízení je zaměřeno jednak k adaptaci dítěte na nové prostředí a také na přípravu dětí do ZŠ. Velmi pěkně vybavené třídy a klidné zázemí nabízí podnětné a zajímavé prostředí pro malé i předškolní děti. Děti potřebují především pohodu, jistotu a klidný přístup. Tím lépe zvládají celodenní odloučení od rodičů. A to jim právě nabízí MŠ Peškova, jejíž součástí je i školní zahrada plně vybavená herními prvky.

Budova MŠ a ZŠ Záhorského je určena jak pro děti předškolního věku, tak pro děti od tří let. Jsou zde tři oddělení MŠ po 28 dětech. Dále jsou zde dvě přípravné třídy, celkem cca 26 žáků a ještě soukromá školka Kulíšek, která přijímá děti od dvou let. Prostředí a vybavení této budovy včetně zahrady nabízí spolu s přípravnými třídami kvalitní ucelenou a především plynulou cestu od prvních krůčků v MŠ až po přípravu na vstup do první třídy.

A jaká je naše vize?

Vytvořit u dětí hezký vztah k přírodě, ale i k sobě samým a ostatním dětem. Připravit je plynule na vstup do školy a dále společnými silami vytvářet příjemné prostředí nejen pro ně, ale i pro rodiče a zaměstnance školy.

Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem příjemný pobyt.

Na Vaši spolupráci a děti se těší vedoucí učitelky

Jana Susová a Růžena Kufrová.

Webové stránky mateřských škol

MŠ Peškova

MŠ Záhorského