Školní poradenství

funkce jméno telefon e-mail
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Bc. Daniela Sejpalová 251 113 527
724 328 270
daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Jana Vokounová 251 113 539 jana.vokounova@fzsbarr.cz
Školní psycholog Mgr. Miloš Staněk 608 228 889 milos.stanek@fzsbarr.cz
Speciální pedagog
Etoped
Mgr. Blanka Hrudková 251 113 534
774 078 842
blanka.hrudkova@fzsbarr.cz
Psycholog PPP pro Prahu 5 Mgr. Hana Lebedová 251 611 803
251 613 572
oppp5@volny.cz