Třídní schůzky

  • 9. září 2020 (středa) + 16. září 2020 (středa) – úvodní
    • 9. září 2020 od 17:00 celý 1. stupeň + 9. B
    • 16. září 2020 od 17:00 zbytek školy
  • 25. listopadu 2020 (středa) – vzhledem k epidemiologické situaci budou probíhat online
  • 21. dubna 2021 (středa)

1. stupeň vždy od 17:00 hodin

2. stupeň vždy od 18:00 hodin