Rubrika: Úspěchy žáků

Dějepisná olympiáda

Téma letošního ročníku Dějepisné olympiády bylo „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“. Protože žáci toto období ve škole ještě neprobírali, museli si spoustu věcí nastudovat sami. S tématem byli seznámeni dopředu, aby alespoň trochu věděli, na co se … více

Matematický klokan

24. 3. 2023 proběhla soutěž v matematice – Matematický Klokan. Soutěž má pouze školní kolo a je pro žáky dobrovolná. Ve dvou kategoriích Benjamin (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník) soutěžilo 120 žáků. Zde jsou výsledky … více

Obvodní kolo matematické olympiády

12. 4. 2023 se uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády (MO) pro Prahu 5. Toto obvodní kolo bylo určeno žákům 6. až 8. ročníků základních škol a odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií. Naše škola vyslala 11 úspěšných řešitelů školního kola, z nichž … více

Olympiáda v českém jazyce

Každý rok se naši žáci osmých a devátých ročníků zúčastňují Olympiády v českém jazyce. Školní kolo se konalo 1. 12. 2022 a zúčastnilo se ho 25 žáků z 9 tříd nejvyšších ročníků. Vždy dva žáci, kteří získají nejvyšší počet bodů, … více

Olympiáda v anglickém jazyce

V lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo v kategorii IA (6. a 7. třídy) 58 žáků a v kategorii IIA (8. a 9. třídy) 75 žáků. V kategorii IIA se umístili na prvním místě se … více